(773)-791-0663

All Ads

Showing 1 result

NEW!!! CẦN GẤP THỢ NAIL/BAO LƯƠNG HOẶC ĂN CHIA

2 years ago
  • California
  • 1,254 Views
Cần gấp thợ nail, thợ training cũng đc. Thợ bột, tay chân nước đều ok. Bao lương hoặc ăn chia theo thỏa thuận. Có thể…

NEW!!! CẦN GẤP THỢ NAIL/BAO LƯƠNG HOẶC ĂN CHIA

2 years ago
  • California
  • 1,254 Views
Cần gấp thợ nail, thợ training cũng đc. Thợ bột, tay chân nước đều ok. Bao lương hoặc ăn chia theo thỏa thuận. Có thể…